Klinta Trädgård

Vår trädgård är 10 000 m2, plus 5 000 m2 som vi arrenderar. Platsen ligger nära en sjö och för länge sen nådde sjön upp till vår tomt – vi bor på en före detta strandtomt! Det innebär att ena sidan av tomten är sandig och den andra sidan av tomten är gammal sjöbotten.

Vi har delat upp trädgårdens 10 000 m2 i tre huvuddelar: Julias del av trädgården, Peters del av trädgården och den gemensamma delen. Peter är i den del av trädgården som har sandig jord, är soligast och mest exponerad för väder och vind. Julia är i den del som har en mer lerig jord, är skuggigast och mest skyddad. Vi fick båda som vi ville! Den gemensamma trädgården ligger mitt emellan och innehåller bland annat det stora växthuset. På de 5 000 m2 som vi arrenderar, har vi plantskola och köksträdgård.

Före vi tog över platsen 2015, drev familjen Palm under 33 år, Klinta Kryddor & Grönt. En handelsträdgård med kafé och grönsaksodling

Julias del av trädgården

Julias del av trädgården

Julias del av trädgården är i huvudsak indelad i fem delar; scenen, Prunus-delen, labyrinten, fruktängen och woodlandet. Varje del med sitt uttryck och sin karaktär.

Julias del av trädgården

Julias del av trädgården är i huvudsak indelad i fem delar; scenen, Prunus-delen, labyrinten, fruktängen och woodlandet. Varje del med sitt uttryck och sin karaktär.

Julias del av trädgården

Peters del av trädgården

Peters del av trädgården består framförallt av väldränerade stenpartier, murar och upphöjda bäddar för att skapa så varma miljöer som möjligt. Många prydnadsgräs skapar en stäppkänsla över hela ytan förutom en nedsänkt fuktigare del med lundväxter.

Peters del av trädgården

Peters del av trädgården

Peters del av trädgården består framförallt av väldränerade stenpartier, murar och upphöjda bäddar för att skapa så varma miljöer som möjligt. Många prydnadsgräs skapar en stäppkänsla över hela ytan förutom en nedsänkt fuktigare del med lundväxter.

Peters del av trädgården
Den gemensamma delen av trädgården

Den gemensamma delen av trädgården

Här sammanbinder vi de olika delarna. Det gör vi med genomgående siktlinjer och material som strålar ut i Julias och Peters delar. Även om trädgården är uppdelad i tre delar är den designad som en helhet med återkommande former, material och växter.

Den gemensamma delen av trädgården

Här sammanbinder vi de olika delarna. Det gör vi med genomgående siktlinjer och material som strålar ut i Julias och Peters delar. Även om trädgården är uppdelad i tre delar är den designad som en helhet med återkommande former, material och växter.

Den gemensamma delen av trädgården

Växthuset

Växthuset ligger i den gemensamma delen. Det är 600 m2 och fungerar som vinterarbetsplats och odling av dels frösådder men även av mindre härdigt växtmaterial. I växthuset finns tre små växthus. På sikt ska det finnas en inomhusträdgård.

Växthuset

Växthuset

Växthuset ligger i den gemensamma delen. Det är 600 m2 och fungerar som vinterarbetsplats och odling av dels frösådder men även av mindre härdigt växtmaterial. I växthuset finns tre små växthus. På sikt ska det finnas en inomhusträdgård.

Växthuset
Plantskolan hos Klinta Trädgård

Plantskolan

I plantskolan på Klinta odlar vi de flesta perenner och prydnadsgräs som vi använder i våra projekt. Vi har cirka 1 000 sorter i plantskolan och ytterligare över 5 000 sorter i trädgården som vi kan föröka vid behov. 

Plantskolan

I plantskolan på Klinta odlar vi de flesta perenner och prydnadsgräs som vi använder i våra projekt. Vi har cirka 1 000 sorter i plantskolan och ytterligare över 5 000 sorter i trädgården som vi kan föröka vid behov. 

Plantskolan

Köksträdgården

Köksträdgården är Julias projekt. Här odlas bär och grönsaker som test och för eget bruk när det blir något av det.

Köksträdgården

Köksträdgården

Köksträdgården är Julias projekt. Här odlas bär och grönsaker som test och för eget bruk när det blir något av det.

Köksträdgården