Julias del av trädgården

Julias del av trädgården är i huvudsak indelad i fem delar; scenen, Prunus-delen, labyrinten, fruktängen och woodlandet. Varje del med sitt uttryck och sin karaktär.

Vy från Julias del av trädgården
Vy från Julias del av trädgården
Design av utemiljöer
Vy från Julias del av trädgården
Vy från Julias del av trädgården
Vy från Julias del av trädgården
Vy från Julias del av trädgården
Inspirationsbild från Klinta
Vy från Julias del av trädgården
Vy från Julias del av trädgården
Julias del av trädgården
Julias del av trädgården
Vy från Julias del av trädgården
Inspirationsbild från Klinta