KLINTA TRÄDGÅRD

Klinta Trädgård i dis
Klinta Trädgård

Klinta trädgård AB är baserat i mitten av Skåne i sydligaste Sverige. Vi är fyra personer som jobbar här; Julia Andersson och Peter Korn (ägare) och Jonathan Bloch och Emelie Lind (anställda).

Klinta Trädgård startades av Julia och Peter när vi tog över platsen från fd plantskolan, kaféet och butiken Klinta Kryddor & Grönt, hösten 2015.

Julia har en examen i Landskapsplanering, Peter är en självlärd växtexpert. Båda har gedigen kunskap och erfarenhet inom områdena hortikultur och trädgårdsdesign.

I vårt dagliga arbete i Klinta Trädgård AB, designar vi utemiljöer, konsulterar och anlägger perennplanteringar i offentlig och privat miljö. Vi undervisar på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp. Vi har också en plantskola där vi driver upp växter för våra projekt, huvudsakligen perenner.

Läs mer