Plantskolan

I plantskolan på Klinta odlar vi de flesta perenner och prydnadsgräs som vi använder i våra projekt. Vi har cirka 1 000 sorter i plantskolan och ytterligare över 5 000 sorter i trädgården som vi kan föröka vid behov. Saknas någon sort för projekt så köper vi in dem från andra plantskolor. Vi utökar ständigt sortimentet och utvärderar löpande de sorter vi redan odlar. Projekten varierar mycket mellan åren och sortimentet uppdateras efter våra behov.

Träd och buskar köper vi oftast in när det behövs till något projekt. Vi har planer på att börja odla även dem själva för att komplettera vårt egenodlade sortiment.

I plantskolan är alla växterna planterade barrotade i 20 cm djupa sandbäddar. Under sandbäddarna ligger en markduk som stoppar de flesta rötter från att växa ner i den underliggande jorden. Vi vattnar normalt bara en gång vid plantering och gödslar aldrig bäddarna. Sandbäddarna håller fukten även under mycket torra somrar.

I sandbäddarna utvecklar plantorna väldigt stora rotsystem för att kompensera för de näringsfattiga förhållandena. När vi sen använder dem i våra projekt är de väl anpassade för karga miljöer och etablerar sig snabbt utan stödbevattning.

I plantskolan samlar vi också mycket frön under säsongen som vi sedan rensar under vintern när vädret inte är fördelaktigt för utomhusarbeten. Fröna används både till plantskolan och till våra projekt. 

Plantskolan
Plantskolan
Plantskolan hos Klinta Trädgård