Vi hjälper våra kunder med:

Vi erbjuder tjänster inom trädgårdsnäringen, till exempel konsultationer, rituppdrag, upprättande av skötselplaner och planteringsplaner. Vi gör storskaliga perennplanteringar, skapar ängsmiljöer och insektshabitat. Takträdgårdar, regnbäddar och i samarbete med Butong AB planterar vi växtväggar för utomhusbruk. Vi utför trädgårdsarbete, beskärningsarbeten och anläggningsarbeten. Vi erbjuder även föreläsningar, workshops och skräddarsyr kurser hos er eller hos oss.

Planteringarna vi gör är alltid ståndortsanpassade, funktionella men framförallt estetiskt tilltalande under alla årstider.

Våra kunder är bland annat privatpersoner, bostadsrättsföreningar, kommuner och botaniska trädgårdar.

KONSULTATIONER

Konsultationer utför vi hos privatpersoner, bostadsrättsföreningar, kommuner, med mera.

Behöver ni hjälp att utforma en plats, i en stad eller en park, hjälp med växtval och skötselplaner? Gäller det en yta som behöver renoveras men ni inte vet hur? Vi har erfarenheten och kunskapen som kan föra ert projekt framåt.

Önskar du teoretisk hjälp på plats i din trädgård? En trädgårdsritning, planteringsplan eller skötselplan? För dig som själv är intresserad av att jobba med din trädgård, kan det ibland räcka med en tvåtimmarskonsultation för att du ska känna att du är på rätt väg. För andra behövs ett omfattande ritningsunderlag där alla växter och deras platser specificeras för att en anläggningsfirma ska kunna ta vid och göra jobbet. Vi anpassar omfattningen efter dina önskemål.

Pris enligt offert.

Konsultationer om trädgårdsdesign

KONSULTATIONER

Konsultationer utför vi hos privatpersoner, bostadsrättsföreningar, kommuner, med mera.

Behöver ni hjälp att utforma en plats, i en stad eller en park, hjälp med växtval och skötselplaner? Gäller det en yta som behöver renoveras men ni inte vet hur? Vi har erfarenheten och kunskapen som kan föra ert projekt framåt.

Önskar du teoretisk hjälp på plats i din trädgård? En trädgårdsritning, planteringsplan eller skötselplan? För dig som själv är intresserad av att jobba med din trädgård, kan det ibland räcka med en tvåtimmarskonsultation för att du ska känna att du är på rätt väg. För andra behövs ett omfattande ritningsunderlag där alla växter och deras platser specificeras för att en anläggningsfirma ska kunna ta vid och göra jobbet. Vi anpassar omfattningen efter dina önskemål.

Pris enligt offert.

Trädgårdsdesign Klinta Trädgård

DESIGN

Vi designar utemiljöer av olika slag. Offentliga parker, refuger, rondeller, hotell- och restaurangverksamheter, privatträdgårdar, balkonger, gröna väggar och tak och entréer.

Ibland är vi med från början, innan bygget startat. Ibland är det omdaning av en befintlig miljö som vi arbetar med. Obyggt – nybyggt – gammalt.

Pris enligt offert.

DESIGN

Vi designar utemiljöer av olika slag. Offentliga parker, refuger, rondeller, hotell- och restaurangverksamheter, privatträdgårdar, balkonger, gröna väggar och tak och entréer.

Ibland är vi med från början, innan bygget startat. Ibland är det omdaning av en befintlig miljö som vi arbetar med. Obyggt – nybyggt – gammalt.

Pris enligt offert.

KURSER, FÖREDRAG & UNDERVISNING

Behöver ni lära er mer om lökväxter, perenner, naturliga ståndorter, fungerande växtkombinationer eller trädgårdsdesign? Vi skräddarsyr kurser för studenter och yrkesverksamma inom trädgårdsnäringen.

Kursdagarna består av föreläsningar och/eller workshops, anpassat för din grupp. Kursen kan löpa över en eller flera dagar, samlat under en vecka eller spridda över året. Kurserna håller vi hos er eller hos oss.

Vi medverkar också som lärare i andras kurser.

Pris enligt offert.

Kurser inom trädgårdsdesign

KURSER, FÖREDRAG & UNDERVISNING

Behöver ni lära er mer om lökväxter, perenner, naturliga ståndorter, fungerande växtkombinationer eller trädgårdsdesign? Vi skräddarsyr kurser för studenter och yrkesverksamma inom trädgårdsnäringen.

Kursdagarna består av föreläsningar och/eller workshops, anpassat för din grupp. Kursen kan löpa över en eller flera dagar, samlat under en vecka eller spridda över året. Kurserna håller vi hos er eller hos oss.

Vi medverkar också som lärare i andras kurser.

Pris enligt offert.

Klinta Trädgård design av växter på vägg

PRAKTISKT ARBETE & ANLÄGGNING

Vi utför planteringsarbeten och i viss mån skötsel.

Vi tar oss an planteringsuppdrag, stora som små, i alla olika miljöer; saltstänkta rondeller, ängsmiljöer, praktrabatter, krukplanteringar eller växtväggar.

Vi har vår egen odling av perenner och prydnadsgräs och har kapacitet att plantera stora offentliga ytor.

Pris per projekt, per kvadratmeter eller löpande per timme.

PRAKTISKT ARBETE & ANLÄGGNING

Vi utför planteringsarbeten och i viss mån skötsel.

Vi tar oss an planteringsuppdrag, stora som små, i alla olika miljöer; saltstänkta rondeller, ängsmiljöer, praktrabatter, krukplanteringar eller växtväggar.

Vi har vår egen odling av perenner och prydnadsgräs och har kapacitet att plantera stora offentliga ytor.

Pris per projekt, per kvadratmeter eller löpande per timme.

VÄXTER

Vi odlar växter som vi uteslutande använder i våra projekt, där vi har gjort växtvalen. De odlas i sandbäddar och planteras som barrotsplantor. Vi gör planteringar under hela växtsäsongen så länge vädret är gynnsamt.

FRÖER

Om det är större projekt kan vi så eller kombinera plantering och sådd för att hålla nere priset. Vi gör våra egna fröblandningar som är specialanpassade för den aktuella platsens ståndorter. Varje yta får sin unika blandning anpassad efter önskat resultat. Även våra planteringar kompletteras ofta med några arter som är bättre att så. De flesta fröerna samlar vi i trädgården och plantskolan, de vi saknar köper vi in.

Vår trädgård i dis

VÄXTER

Vi odlar växter som vi uteslutande använder i våra projekt, där vi har gjort växtvalen. De odlas i sandbäddar och planteras som barrotsplantor. Vi gör planteringar under hela växtsäsongen så länge vädret är gynnsamt.

FRÖER

Om det är större projekt kan vi så eller kombinera plantering och sådd för att hålla nere priset. Vi gör våra egna fröblandningar som är specialanpassade för den aktuella platsens ståndorter. Varje yta får sin unika blandning anpassad efter önskat resultat. Även våra planteringar kompletteras ofta med några arter som är bättre att så. De flesta fröerna samlar vi i trädgården och plantskolan, de vi saknar köper vi in.

Klinta Trädgård växter i miljö

PRAKTIK & VOLONTÄRARBETE

Ibland finns det möjlighet att komma till oss och praktisera eller som volontär. Vi uppskattar möjligheten att få dela kunskap med andra.

Vanligtvis önskar vi att du stannar minst tre veckor. Tiden hos oss, ger dig en inblick i hur vi arbetar. Du får prova på varierande uppgifter, samtidigt som du har chans att lära dig nytt. Förutom att du på förhand behöver ha baskunskaper inom trädgård, vill vi att du är ambitiös och har en stark vilja att lära.

Praktikanter ordnar sitt boende och transport till och från Klinta Trädgård på egen hand. Vi hjälper såklart till med de praktiska arrangemangen i den mån vi förmår.

Skriv kort om dig själv, varför du vill vara hos och vad du har för tidigare trädgårdserfarenheter. Samt vilka veckor du vill komma. Kontakta oss på info@klintatradgard.se

PRAKTIK & VOLONTÄRARBETE

Ibland finns det möjlighet att komma till oss och praktisera eller som volontär. Vi uppskattar möjligheten att få dela kunskap med andra.

Vanligtvis önskar vi att du stannar minst tre veckor. Tiden hos oss, ger dig en inblick i hur vi arbetar. Du får prova på varierande uppgifter, samtidigt som du har chans att lära dig nytt. Förutom att du på förhand behöver ha baskunskaper inom trädgård, vill vi att du är ambitiös och har en stark vilja att lära.

Praktikanter ordnar sitt boende och transport till och från Klinta Trädgård på egen hand. Vi hjälper såklart till med de praktiska arrangemangen i den mån vi förmår.

Skriv kort om dig själv, varför du vill vara hos och vad du har för tidigare trädgårdserfarenheter. Samt vilka veckor du vill komma. Kontakta oss på info@klintatradgard.se