Den gemensamma delen av trädgården

Här sammanbinder vi de olika delarna. Det gör vi med genomgående siktlinjer och material som strålar ut i Julias och Peters delar. Även om trädgården är uppdelad i tre delar är den designad som en helhet med återkommande former, material och växter.

Den gemensamma delen av trädgården
Den gemensamma delen av trädgården
Den gemensamma delen av trädgården är vacker
Den gemensamma delen av Klinta Trädgård