Den gemensamma delen av trädgården

Här sammanbinder vi de olika delarna. Det gör vi med genomgående siktlinjer och material som strålar ut i Julias och Peters delar. Även om trädgården är uppdelad i tre delar är den designad som en helhet med återkommande former, material och växter.

OUR GARDEN Collaborative (1)
OUR GARDEN Collaborative (2)