Växthuset

Växthuset ligger i den gemensamma delen. Det är 600 m2 och fungerar som vinterarbetsplats och odling av dels frösådder men även av mindre härdigt växtmaterial. I växthuset finns tre små växthus. På sikt ska det finnas en inomhusträdgård.

Växthuset
Växthuset