Julias del av trädgården

Julias del av trädgården är i huvudsak indelad i fem delar; scenen, Prunus-delen, labyrinten, fruktängen och woodlandet. Varje del med sitt uttryck och sin karaktär.

Peters del av trädgården

Peters del av trädgården består framförallt av väldränerade stenpartier, murar och upphöjda bäddar för att skapa så varma miljöer som möjligt. Många prydnadsgräs skapar en stäppkänsla över hela ytan förutom en nedsänkt fuktigare del med lundväxter.

Insektshabitat Kurs hos Klinta Trädgård

Den gemensamma delen av trädgården

Här sammanbinder vi de olika delarna. Det gör vi med genomgående siktlinjer och material som strålar ut i Julias och Peters delar. Även om trädgården är uppdelad i tre delar är den designad som en helhet med återkommande former, material och växter.

Växthuset

Växthuset ligger i den gemensamma delen. Det är 600 m2 och fungerar som vinterarbetsplats och odling av dels frösådder men även av mindre härdigt växtmaterial. I växthuset finns tre små växthus. På sikt ska det finnas en inomhusträdgård.

Klinta Trädgård Vår Trädgård i dis

Plantskolan

I plantskolan på Klinta odlar vi de flesta perenner och prydnadsgräs som vi använder i våra projekt. Vi har cirka 1 000 sorter i plantskolan och ytterligare över 5 000 sorter i trädgården som vi kan föröka vid behov. Saknas någon sort för projekt så köper vi in dem från andra plantskolor.

Vi utökar ständigt sortimentet och utvärderar löpande de sorter vi redan odlar. Projekten varierar mycket mellan åren och sortimentet uppdateras efter våra behov.

Träd och buskar köper vi oftast in när det behövs till något projekt men vi har planer på att börja odla även dem själva för att komplettera vårt egenodlade sortiment.

I plantskolan är alla växterna planterade barrotade i 20 cm djupa sandbäddar. Under sandbäddarna ligger en markduk som stoppar de flesta rötter från att växa ner i den underliggande jorden. Vi vattnar normalt bara en gång vid plantering och gödslar aldrig bäddarna. Sandbäddarna håller fukten även under mycket torra somrar.

I sandbäddarna utvecklar plantorna väldigt stora rotsystem för att kompensera för de näringsfattiga förhållandena. När vi sen använder dem i våra projekt är de väl anpassade för karga miljöer och etablerar sig snabbt utan stödbevattning.

I plantskolan samlar vi också mycket frön under säsongen som vi sedan rensar under vintern när vädret inte är fördelaktigt för utomhusarbeten. Fröna används både till plantskolan och till våra projekt.

Köksträdgården

Köksträdgården är Julias projekt. Här odlas bär och grönsaker som test och för eget bruk när det blir något av det.

VÅR TRÄDGÅRD