Lökplanteringar

Beställare: Kommuner och privata trädgårdar
Yta: Från några enstaka lökar till flera hundra tusen
Anlagt: Lökar planteras alltid på hösten

Mål: Målet med lökplanteringar kan vara allt från att komplettera en perennplantering till massverkan i en park. 

Lökvalen bestäms beroende på förutsättningarna och skötseln. Tanken är att lökarna ska föröka sig själva antingen med delningar eller att de frösår sig. Platsen är också avgörande, till lökängar som angränsar till naturområden använder vi mest arter som smälter in i omgivningen. Till planteringar i stadsmiljöer går valen snarare till färgstarka sorter. Men det är viktigaste är att de återkommer i många år.

Många lökväxter gynnas av en torrperiod under sommaren och fungerar bäst i varma torra miljöer. Det är framförallt lökar från stäppområden, t.ex. tulpaner, irisar och allium. Andra sorter fungerar bättre i lundmiljöer eller frodiga perennplanteringar så ståndorten avgör valet av lök.

Att plantera lökarna är det största jobbet och vi gör det på olika sätt beroende på förutsättningarna. Ibland planterar vi för hand direkt i gräsmattor. Då underlättar det med bra redskap och många som hjälps åt. 

I andra fall kombinerar vi det med ängssådd och då fräser vi ytan först, planterar lökarna i den luckra jorden och avslutar med sådd.

I parkmiljöer eller längs cykelvägar där det är lätt att komma åt med kranbil brukar vi fräsa ytorna som ska planteras och sen plantera de största lökarna så de kommer lite djupare. Efter det lägger vi ut alla mindre lökar ovanpå de planterade och täcker sen dem med 5-10 cm sand. 

Alla lökplanteringar går bra att kombinera med perenner eller sådd.

SKÖTSEL

Många gräsytor används inte av folk förrän till sommaren när parkerna vaknar till liv. Sådana ytor är perfekta för tidiga lökväxter som hinner vissna ner innan gräsmattan utnyttjas till annat. Det viktiga är att gräset inte klipps förrän lökarna har hunnit samla kraft och vissnat ner helt. Beroende på lökvalen kan gräset klippas från slutet av maj.

I ängsmiljöer kan lökblomningen fortsätta betydligt längre och de tidigaste lökarna avlöses av t.ex. tulpaner och allium som kan blomma ända fram tills ängen slås under sommaren eller hösten. 

Lökar tillför normalt ingen extra skötsel utan kan snarare minska skötseln genom färre antal gånger som gräset behöver klippas.