PROJECTS_PUBLIC PARCSGARDENS BIODIVERSITY _The Brick Room, The City park, Örebro tegelrummet
PROJECTS_PUBLIC PARCSGARDENS BIODIVERSITY _The Brick Room, The City park, Örebro tegelrummet
PROJECTS_PUBLIC PARCSGARDENS BIODIVERSITY _The Brick Room, The City park, Örebro tegelrummet
Kund: Örebro Kommun
När: 350 kvm
Storlek: hösten 2019
Mål: Att skapa ett organiskt landskap med många sittplatser och en stor mångfald av växter med prydnadsvärde under hela året.

Den befintliga huvudgången behölls genom rummet men landskapet formades om för att ge förutsättningar för olika växters behov. Väldränerade södervända planteringar för värmegynnade arter och svala norrsidor för alpiner och lundväxter. Som substrat användes den befintliga jorden men de översta 30 cm blandades upp med 30% 0–8 mm naturgrus för att förbättra dräneringen. Ytan täcktes med 3–5 cm av samma grus för att minska avdunstningen och underlätta skötseln.

Nedsänkta och upphöjda tegelmurar fungerar som stödmurar för bäddarna och skapar samtidigt sittplatser där man kan komma nära de ibland ganska små delikata blommorna. Under våren exploderar bäddarna av tusentals lökar och de avlöses av perenner och prydnadsgräs tills vintern anländer. Under vintern pryder gräs och vackra vinterståndare och letar man lite kan man hitta små Narcisser och några andra vinterblommande sorter.

SKÖTSEL

Tegelrummet ligger i Örebros finaste park där det finns resurser och kunnig personal som sköter planteringarna. Sandlagret på ytan gör planteringarna lättskötta och det är lätt att rensa bort eventuella ogräs. Under vintern klipps alla perenner ner och det organiska materialet tas bort för att inte öka mullhalten.

Det väldränerade ytlagret utan organiskt material gör att fukten behålls bättre i bädden, rötterna lockas ner på djupet och att de bara behöver vattna om det är extremt torra somrar. Bäddarna gödslas lite varje vår och med några års mellanrum kan det behövas läggas på mer sand på vissa ytor.