PROJECTS_PRIVATE PARCSGARDENS_ Private garden Limhamn Malmo
Kund: privat, ett par.
Storlek/påbörjat: 2013.
Mål: En detaljrik trädgård i ständig förändring.

När vi ombads att sköta denna privatträdgård i Malmö, var uppdraget att sköta befintlig vintergrönska och formklippning. Uppdraget ändrades snart till att vi fick mer eller mindre fria händer att utveckla trädgården vidare. Vårt mål blev då att skapa en mer dynamisk trädgård.

En hel del av de statiska vintergröna växterna avlägsnades till förmån för perenner med färg, större mångfald och mer dynamik. Perenner, lökar och lignoser adderades till befintlig växtlighet. En stenpartirabatt anlades i den mest solexponerade och varma delen av trädgården. 

Trädgården har förändrats från att ha varit en kuliss i bakgrunden, till att ha blivit en plats paret dagligen går ut i för att upptäcka nytt, och stolt visar upp.

Vi fortsätter att utveckla trädgården varje gång vi sköter den. Somligt reduceras eller flyttas runt, annat adderas. Ett skönt förtroendefullt samarbete.