Peter

Peter Korn

Jag började min trädgårdsbana som många andra med att odla vanliga perenner, sommarblommor och storblommiga dahlior, men blev snabbt fascinerad av vilda arter. I över 25 års tid har jag nu skapat förutsättningar för växter som gynnas av eller kräver mer än en vanlig rabatt. De senaste åren har jag dock börjat intressera mig mer och mer för större perennplanteringar och alla vackra prydnadsgräs. Mycket tack vare trädgårdar som Great Dixter och Wildside som verkligen inspirerar med sitt sätt att använda perenner i färgsprakande men ändå naturinspirerande planteringar.  Det betyder inte att jag har tappat intresset för vildarterna, tvärtom, ju fler växter jag odlar, desto fler växtgrupper fascinerar mig.

Jag växte upp i nordvästra Skåne, där jag också byggde min första trädgård med stora stenpartier och lundmiljöer. Min andra trädgård skapade jag i Eskilsby, öster om Göteborg i ett kallt klimat med mycket nederbörd. Där byggde jag också upp en specialplantskola med framförallt stenpartiväxter. Trädgården var från början en två hektar mycket artfattig skogstomt som efter 12 års grävande förvandlades till en oas med många olika habitat för både växter och insekter. Samtidigt jobbade jag periodvis på Botaniska Trädgården i Göteborg där jag lärde mig mycket. Trädgården har nu tagits över av Max och Klara som fortsätter att utveckla den.

Det torra, blåsiga och mycket mildare klimatet på Klinta är utmärkt för de växter jag vill odla och plötsligt kan jag få många växter att frodas istället för att bara överleva som de gjorde i Eskilsby. Det flacka landskapet, inspirationen från andra trädgårdar och att jag anlägger trädgården tillsammans med Julia har gjort Klinta till något helt annat än jag gjort tidigare. Grundtanken om ståndorter och mikroklimat är densamma och att skapa förutsättningar för en stor mängd olika arter och sorter genomsyrar hela trädgården. På Klinta skapar vi tillsammans en trädgård på ett mycket mer strukturerat och färgsprakande sätt än vad jag har gjort tidigare. Strikta former i ett organiskt landskap.

I övrigt jobbar jag framförallt mot kommuner med storskaliga perennplanteringar, ängar och utmanande urbana miljöer. Det blir mer och mer fokus på insekter, dagvatten och nya sätt att utveckla offentliga planteringar. Även om funktion och hållbarhet blir allt mer avgörande är de estetiska värdena minst lika viktiga för mig. Utgångspunkten för min design är alltid naturen men anpassad till den aktuella platsen. Färgsprakande i centrum och mer naturlikt i utkanten av staden. Ståndorten avgör alltid uppbyggnaden av växtmiljöerna och växtvalen. Kunskapen om växternas naturliga ståndorter är nyckeln till mitt sätt att odla dem på.

Min förra trädgård i Eskilsby: www.peterkornstradgard.se

Mitt eget Instagramkonto: peterkornatklinta.