Julia

Julia Andersson

Jag har varit en del av trädgårdsvärlden sedan 2001. Sedan 2015 har jag tillsammans med Peter drivit Klinta Trädgård AB. Åren däremellan har jag utbildat mig och skaffat mig arbetslivserfarenhet både som anställd och i eget företag.

Det som fick mig att välja trädgårdsbranschen, var ett trädgårdsbesök år 1999, på Great Dixter i England. Under dagen där, glömde jag tid och rum, och försvann in i mig själv på ett sätt jag inte kände igen från något annat. Speciellt fångades jag av detaljerna; växternas färg och form, hur de kontrasterade med varandra. Att vistas där kändes spännande. Att gå från ett rum till ett annat och inte veta vad som skulle visa sig. Det var ett trädgårdsbesök som bjöd på oförutsägbarhet. Inte självklart vacker och harmonisk som de flesta andra trädgårdar, utan dynamisk, tillåtande, 

experimenterande och humoristisk, så till den grad att det skavde en aning i sinnet emellanåt. Dock med genomgående vackra material och proportioner. Jag återkom till Great Dixter flera gånger det året. Där kände jag mig hemma. Såhär några år senare, kan jag säga att det definitivt är en trädgård som präglat min syn på trädgårdsdesign och vilken typ av växtmaterial jag föredrar att jobba med. ”Om en trädgård kan få mig att känna såhär, då är det trädgård jag vill syssla med.”, kommer jag ihåg att jag tänkte. 

Slottsträdgården i Malmö blev den första arbetsplatsen att inleda trädgårdsbanan. Inte bara för att jag bodde i Malmö, utan för att jag tyckte det var en vacker plats med ett innehåll jag ville lära mig mer om.

Jag varvade arbete i Slottsträdgården med studier till Trädgårdsingenjör Design, vid SLU i Alnarp. Studierna resulterade i en Filosofie Magisterexamen med huvudämnet Landskapsplanering. Periodvis har jag varit anställd vid SLU, som amanuens och som forskningsassistent. 

Numera undervisar jag vid SLU. Främst är jag involverad i kurser inom områdena trädgårdsdesign och växtkännedom. Utöver undervisningen, gör jag trädgårdsdesignuppdrag och sköter om ett par privatträdgårdar i Malmö. Under ett antal år har jag för Slottsträdgården i Malmö, agerat ordförande för juryn för utställningsträdgårdar i Malmö Garden Show. Att bygga trädgården i Klinta och ta hand om mina barn är andra viktiga delar i mitt liv.

I Klinta Trädgård AB har vi fokus på gestaltning av utomhusmiljöer där vi främst använder det perenna växtmaterialet. Funktion kommer först, tätt följt av estetik; en miljö behöver vara tilltalande för både människor och insekter, för att vara hållbar.

Jag tycker om att lyssna in såväl platsen som den som är tänkt att nyttja den. Människan formar platsen liksom platsen formar människan. Med förnuftiga materialval som fungerar för platsen – både hårda och gröna – skapas hållbara miljöer. Mångfald istället för enfald är en självklarhet. En biologisk mångfald ger en mer stabil miljö, som tål lite förändring utan att duka under vid minsta motgång.

Fortfarande finns det mycket att lära. Jag uppskattar generositeten som många i branschen visar, att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Det gör att vi kan stärka vårt gebit och tillsammans åstadkomma mycket för många.

Mitt eget Instagramkonto, som jag uppdaterar oregelbundet och för det mesta sällan: juliaatklinta[/expander_maker]