PROJECTS_PUBLIC PARC BIODIVERSITY_Norra Ormesta
PROJECTS_PUBLIC PARC BIODIVERSITY_Norra Ormesta
PROJECTS_PUBLIC PARC BIODIVERSITY_Norra Ormesta
PROJECTS_PUBLIC PARC BIODIVERSITY_Norra Ormesta
PROJECTS_PUBLIC PARC BIODIVERSITY_Norra Ormesta
PROJECTS_PUBLIC PARC BIODIVERSITY_Norra Ormesta
PROJECTS_PUBLIC PARC BIODIVERSITY_Norra Ormesta
En nyanlagd park på en före detta igenväxt åker. Ett kuperat landskap med allt från naturalistiska perennplanteringar, insektshabitat och lekotoper.
Mer information kommer.