KLINTA TRÄDGÅRD

Main Image 3

Klinta trädgård AB är baserat i mitten av Skåne i sydligaste Sverige. Vi är fyra personer som jobbar här; Julia Andersson och Peter Korn (ägare) och Jonathan Bloch och Emelie Lind (anställda).

Klinta Trädgård startades av Julia och Peter när vi tog över platsen från fd plantskolan, kaféet och butiken Klinta Kryddor & Grönt, hösten 2015.

Julia har en examen i Landskapsplanering, Peter är en självlärd växtexpert. Båda har gedigen kunskap och erfarenhet inom områdena hortikultur och trädgårdsdesign.

I vårt dagliga arbete i Klinta Trädgård AB, designar vi utemiljöer, konsulterar och anlägger perennplanteringar i offentlig och privat miljö. Vi undervisar på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp. Vi har också en plantskola där vi driver upp växter för våra projekt, huvudsakligen perenner.

Vårt mål är att skapa en trädgård på Klinta, inspirerad av bland annat en av våra gemensamma favoritträdgårdar, Great Dixter i England. Att skapa många rum och miljöer och fylla dem med perenner i överflöd. Det kommer att ta några år och under tiden håller vi trädgården för oss själva. Därefter kommer vi öppna vår trädgård ibland, för er som är specialintresserade.

Vi har en vision om att göra Klinta till en mötesplats för folk inom det hortikulturella området; landskapsarkitekter, plantskolister, ekologer och andra människor med stor kunskap inom sina respektive områden. Med vår gemensamma kunskap, kan vi komma till insikt kring interaktionen mellan människor, natur, trädgård och landskap. Med målet att hjälpa till att skapa hållbara och vackra miljöer, offentligt och privat. Som en del i detta, arrangerar vi seminarier, kurser och konferenser, så att folk får chans att träffas, utbyta kunskap och för att möjliggöra uppkomsten av nya nätverk.