Pris: 1500 kr
Antal platser: Farhult 8275, 242 96 Hörby
Bindande anmälan till: info@klintatradgard.se      – eller via formuläret

Glöm inte skriva namn och faktureringsuppgifter.

En heldag om skötsel och anläggning av äng som Klinta Trädgård anordnar i samarbete med Jenny Nilsson, Pantersnigeln Äng & Trädgård. Jenny är utbildad inom lieslåtter i Sverige, Tyskland och Österrike och arbetar över hela landet med liekurser, försäljning av lieutrustning och utbildningar inom skötsel, anläggning och restaurering av ängsmark.

Syftet med dagen är att lära sig metoder och insatser för att leverera hög biologisk mångfald i både befintliga och nya ängar, samt hur dessa kan skötas för en fortsatt positiv artutveckling. Skillnader mellan olika redskap, tidpunkter och insatser diskuteras under dagen, och alla deltagare får lära sig slå ängsmark med hjälp av lie; det redskap som inom naturvården anses leverera högst kvalitet.

Vi börjar med gemensam ängsteori och rundvandring som avslutas med förmiddagsfika.
Efter fikat delar vi upp oss; halva gruppen börjar med lieslåtter och halva med modellering, sådd och plantering av ängsmark.

Vi äter en vegetarisk lunch på plats. Skriv i anmälan om du har några allergier.
Efter lunch byter grupperna plats.
Vi samlas i slutet av dagen för fika och sammanfattning.
Under liekursen lär vi oss ergonomisk slåtterteknik för enkel och komplicera terräng, inställning av liens vinklar och underhåll av eggens skärpa. Jenny demonstrerar också hur man genom ”knackning” skapar liens grundskärpa inför en arbetsdag. Komplett lieutrustning lånas ut på plats, men ta gärna med ny och gammal utrustning för bedömning. Obs köp ej utrustning innan kursen, då mycket på marknaden är av undermålig kvalitet. Jenny har med sig utrustning till försäljning i slutet av dagen, och kan tipsa om andra seriösa försäljningsställen.
Under modelleringskursen som Peter Korn håller i får vi lära oss mer om hur man kan modellera om delar av en äng för att skapa olika mikroklimat för växter och insekter. Även hur man bygger faunadepåer och vikten av variation i landskapet. Vi kommer också att gå igenom hur man kan etablera eller berika en äng med hjälp av sådd och plantering.

8.30 Ängsteori
9.15 fika
9.30 Slåtter grupp 1
9.30 Modellera/sådd grupp 2
12.30 Lunch
13.30 Slåtter grupp 2
13.30 Modellera/sådd grupp 1
16.30 Ängsteori sammanfattning
17.00 avslutning

Adress:
Farhult 8275, 242 96 Hörby