om oss

OM OSS

Julia Andersson

Jag är utbildad till Trädgårdsingenjör med Designinriktning vid SLU i Alnarp. Praktisk erfarenhet har jag fått genom arbete i Slottsträdgården i Malmö, trädgårdsarbete i privata trädgårdar och bostadsrättsföreningar, mm.

Mitt trädgårdsintresse började tidigt, men det var först när jag besökte Great Dixter i England 1999 som jag förstod hur magiskt det kunde kännas att befinna sig i en trädgård. Praktrabatterna där fascinerade mig oerhört och jag började drömma om en trädgårdskarriär…det är där jag är nu.

 

Peter Korn

Jag växte upp i nordvästra Skåne, där jag också byggde min första trädgård. Under 15 år har jag skapat min andra trädgård i Eskilsby, öster om Göteborg. Trädgården är på två hektar före detta mycket artfattig skogstomt. Jag fortsätter att vidareutveckla och sköta den. I övrigt jobbar jag med anläggning och en del undervisning. Min utgångspunkt är alltid naturen. Kunskapen om växternas naturliga ståndorter är nyckeln till mitt sätt att odla dem på.

Jag började min trädgårdsbana som många andra med att odla vanliga perenner, sommarblommor och dahlior, men blev snabbt fascinerad av de mer naturliga formerna. I över 15 års tid har jag nu anlagt bäddar för i första hand vildarter. De senaste åren har jag dock börjat intressera mig mer och mer för större färgsprakande perennplanteringar och alla vackra prydnadsgräs. Det betyder inte att jag har tappat intresset för vildarterna, tvärtom, ju fler växter jag lär känna, desto fler växtgrupper fascinerar mig.