vår verksamhet

VÅR VERKSAMHET

Klinta Trädgård

Klinta Trädgård består av Peter Korn och Julia Andersson. Klinta Trädgård vid Höör är vårt hem och utgångspunkten för vår verksamhet. På denna plats bor vi med vår familj och skapar vår trädgård.

Våra uppdrag gör vi i Malmö, Alnarp, Lund, Jönköing, Göteborg, Värnamo, Stockholm och på diverse platser i världen.

Vi ritar trädgårdar, ger konsultationer kring växter, odling och formgivning av trädgårdar, utför praktiskt trädgårdsarbete och anläggningsarbeten, håller föredrag, guidar grupper i Slottsträdgården i Malmö, undervisar inom växtlighet och gestaltning. Vi gör även planteringsplaner och skötselplaner.

Vi vänder oss till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och offentlig verksamhet.