juli 2017

Urban Growth venue

Stadshallen in Lund - the venue for our conference When we were going to select a place for our conference, URBAN GROWTH - Perennial Plantings Beyond Nature, we set up several criteria. First of all, we wanted it to be located in a nice city, worth a visit on its own and not too far [...]

Let´s meet in Lund!

 Attendees of URBAN GROWTH - Perennial Plantings Beyond Nature Sign up for the conference you too! Here are a few examples of people from differente diciplines and countries that have signed up so far: Landscape architects, Garden writers, Gardeners, Garden designers, Researchers, Professors, Students, Biologists, Lecturers. People from Green roof companies, nurseries and Wildlife company. [...]

maj 2017

URBAN GROWTH – Perennial Plantings Beyond Nature

Konferens i Lund 8-10 september 2017 Klinta Trädgård AB arrangerar en tredagarskonferens kring ämnet perennanvändning för urban miljö. Internationella stjärnor föreläser om bland annat hållbara planteringar, mångfald, ekologi, natur i staden, regnträdgårdar och takträdgårdar. Vi bjuds också på ett inspirationsföredrag av skaparna av den vackra trädgården Le Jardin Plume i Frankrike. Konferensen äger rum i [...]